Kalendárium

Osada Libeň

1363
660 let
Osada Libeň

Březen 1363 (660 let) Osada Libeň vznikla na přelomu 13. a 14. století a skládala se ze dvou tvrzí. Libeň je dnes městská čtvrť a katastrální území, jež tvoří jižní část pražské městské části Praha 8 a zasahuje i do městských částí Praha 7 a Praha 9. První písemná zpráva o Libni pochází z roku 1363.

Eva Vrchlická

1888
135 let
Eva Vrchlická

6. 3. 1888 (135 let) Eva Vrchlická * 6. 3. 1888 † 18. 7. 1969 herečka a spisovatelka, vl. jménem Frídová, osvojená J. Vrchlickým

Žofie Chotková

1868
155 let
Žofie Chotková

1. 3. 1868 (155 let) Žofie Chotková * 1. 3. 1868 † 28. 6. 1914 česká šlechtična, manželka Františka Ferdinanda d‘Este

Josef Thomayer

1853
170 let
Josef Thomayer

23. 3. 1853 (170 let) Josef Thomayer * 23. 3. 1853 † 18. 10. 1927 český lékař, profesor vnitřního lékařství, spoluzakladatel české lék. vědy

Muž, co vše prožil

1888
135 let
Muž, co vše prožil

3. března 1888 (135 let) František Langer byl československý spisovatel, dramatik, legionář a vojenský lékař. Narodil se 3. března 1888 na Královských Vinohradech v židovské, nábožensky vlažné, zato silně vlastenecky smýšlející obchodnické rodině. V Praze prožil celý svůj život a na své rodné město také vázal své příběhy. Absolvoval gymnázium v Londýnské ulici...

Drtil kola, co ho svírala

1883
140 let
Drtil kola, co ho svírala

3. března 1883 (140 let) Významný český a světový fotograf, grafik, patriarcha českého buddhismu František Drtikol pocházel z Příbrami, kde se 3. března 1883 narodil. Patří k nejúspěšnějším českým klasikům fotografie aktu. Vyučil se fotografem v příbramském fotografickém ateliéru a poté studoval v Učebním a výzkumném ústavu pro fotografii v německém Mnichově,...

Zbraslavská kronika

1338
685 let
Zbraslavská kronika

Březen 1338 (685 let) Petr Žitavský dokončil latinsky psanou „Zbraslavskou kroniku“ (Chronicon Aulea regiae). Spoluautorem byl Ota Durynský. Kronika je jedním z nejdůležitějších zdrojů informací o přemyslovské a lucemburské době. Vznikala od roku 1305 v cisterciáckém klášteře na Zbraslavi.

Řád německých rytířů

1233
790 let
Řád německých rytířů

Březen 1233 (790 let) Řád německých rytířů přesídlil z Poříčí na Staré Město, kde si postavil u kostela sv. Benedikta klášter a komendu, která se stala součástí městského opevnění. Kostel sv. Benedikta z 30. let 13. st. stál na rohu dnešních ulic Revoluční a Králodvorské (v místech dnešního OD Kotva).

Rozpory mezi Přemyslovci

1123
900 let
Rozpory mezi Přemyslovci

Březen 1123 (900 let) Opět propukly rozpory mezi Přemyslovci. Kníže Vladislav I. se vypravil na Moravu a zbavil svého bratra Soběslava vlády v západomoravských údělech. Znojemsko předal Litoldovu synu Konrádovi a správou Brněnska pověřil Otu II. Olomouckého. Soběslav uprchl a pobýval v Polsku a v Říši.

Boleslav Chrabrý se ujal trůnu

1003
1020 let
Boleslav Chrabrý se ujal trůnu

Březen 1003 (1020 let) Do Prahy vtáhl v březnu (či až v dubnu) Boleslav Chrabrý a ujal se prázdného trůnu. Polsko a Čechy dočasně splynuly v jeden celek. Přemyslovcům zůstal věrný jen Vyšehrad. Boleslav však nezískal v zemi úplné uznání. Římskoněmecký král Jindřich II. s nevolí sledoval rostoucí sílu Polska.

První písemná zmínka o Liboci

993
1030 let
První písemná zmínka o Liboci

Březen 993 (1030 let) Liboc je městská čtvrť a katastrální území Prahy nedaleko Divoké Šárky a obory Hvězda. Dolní Liboc byla samostatná obec, zatímco Horní Liboc patřila k Břevnovu. První písemná zmínka o Liboci se nachází ve falzu zakládací listiny břevnovského kláštera z roku 993.

Dějiny národu českého v Čechách a v Moravě

1848
175 let
Dějiny národu českého v Čechách a v Moravě

17. 3. 1848 (175 let) Dějiny národu českého v Čechách a v Moravě 17. 3. 1848 Fr. Palacký vydal český překlad 1. dílu 5dílné práce

Doporučujeme

Loading...