Kalendárium

Antonín Pulda

1848
175 let
Antonín Pulda

9. 3. 1848 (175 let) Antonín Pulda * 9. 3. 1848 † 3. 10. 1894 český herec, režisér, překladatel a autor výpravných her

František Václav Pštross

1823
200 let
František Václav Pštross

14. 3. 1823 (200 let) František Václav Pštross * 14. 3. 1823 † 12. 6. 1863 český průmyslník a politik, pražský primátor 1861-1863

Průkopník české kinematografie

1868
155 let
Průkopník české kinematografie

20. března 1868 (155 let) Tvůrce prvních českých filmů – nadaný fotograf Jan Kříženecký stál u rozvoje českých „pohyblivých obrázků“. Čechy se tak staly šestou zemí na světě, kde se začalo filmovat. Narodil se 20. března 1868 v Praze do rodiny poštovního úředníka, maminka pocházela z chorvatského Splitu. Jeho bratr Rudolf Kříženecký byl známým architektem a...

Umělecká beseda

1863
160 let
Umělecká beseda

9. března 1863 (160 let) Občanské sdružení Umělecká beseda bylo založeno 9. března 1863 předními osobnostmi tehdejšího uměleckého a kulturně společenského života. U jejího zrodu stáli spisovatelé, skladatelé, výtvarníci, zkrátka umělci i umělečtí teoretici, kteří tak dali najevo novou ctižádost – dát českému umění evropský rozměr. Prvními předsedy jednotlivých...

Církevní nezávislost

973
1050 let
Církevní nezávislost

973 (1050 let) Roku 973 na dvorském sněmu v německém Quedlinburgu přenechal řezenský biskup sv. Wolfgang Čechám církevní svobodu, a tak vzniklo pražské biskupství. Prvním pražským biskupem se stal saský mnich Dětmar, který slovanský jazyk ovládal a těšil se přízni Boleslava II. Druhým byl Vojtěch Slavníkovec, umučený na misi v Prusku. Biskupství zřídilo...

Revoluční březen 1848

1848
175 let
Revoluční březen 1848

12. 3. 1848 (175) Na ustavující schůzi Svatováclavského výboru na Staroměstské radnici 12. 3. 1848 byli zvoleni její členové. Předsedou se stal hrabě Vojtěch Rudolf Deym (1812–1863) a členy komise Alois Pravoslav Trojan (1815–1893), Adolf Maria Pinkas (1800–1865) a Vilém Gabler (1821–1897). Chronologie událostí 14. 3. Svatováclavský výbor přijal text petice...

Ostatky Václava

938
1085 let
Ostatky Václava

4. března 938 (1085 let) Stavbu nového, již třetího kostela na pražském hradišti zahájil Václav asi roku 929. Důvodem byl dar ostatku paže sv. Víta od východofranského krále Jindřicha Ptáčníka. Místo pro stavbu rotundy bylo zvoleno v horní části opevněného hradiště, na třetím nádvoří. Není ale jisté, že vyrůstala v místech posvátného pahorku Žiži a kamenného...

Nové Město pražské

1348
675 let
Nové Město pražské

26. března 1348 (675 let) Velkolepým architektonickým a stavebním počinem císaře Karla IV. bylo založení Nového Města pražského. Majestátem vydaným 8. března 1348 vyvrcholil pečlivě připravovaný projekt k rozšíření hlavního města království. Základní kámen byl položen 26. března 1348. Nové Město mělo pojmout vzrůstající počet Pražanů, ale i příliv cizinců. V...

Důležitý rok 1348

1348
675 let
Důležitý rok 1348

1. 3. 1348 (675 let) Významným byl pro české země a zvláště pro Prahu – v Karlově době hlavní město Českého království a metropole Svaté říše římské. Evropskou událostí roku se stalo svolání generálního sněmu říšských knížat 1. 3. 1348 do Prahy Karlem IV. Společný generální sněm říšské a české šlechty měl za cíl státoprávní zakotvení českého státu ve vztahu k...

Osudem pronásledovaná princezna

1323
700 let
Osudem pronásledovaná princezna

27. března 1323 (700 let) Anna Lucemburská (* 27. března 1323; † 3. září 1338) se narodila v německém Chamu (česky Kouba). Spolu s dvojčetem Eliškou byla posledním z dětí svazku Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny, tou dobou již v bavorském exilu. Eliška, zaslíbená životu v klášteře, zemřela v dětství. Mistr sňatkové taktiky král Jan dojednal 13. 2. 1327...

Metodějův překlad

883
1140 let
Metodějův překlad

883 (1140 let) Soluňské bratry Michala a Konstantina známe jako velkomoravské misionáře. Na žádost knížete Rostislava přišli na Velkou Moravu roku 863. Zavedli do bohoslužeb nový liturgický jazyk – slovanský (do té doby to byla jen řečtina a latina) a poté k tomuto jazyku Konstantin vytvořil písmo. Tak mohl přeložit do staroslovanštiny od března do října 883...

Křest krále

883
1140 let
Křest krále

883 (1140 let) Kníže Bořivoj, syn neznámého původu, se oženil někdy 874–875 s Ludmilou, dcerou Slavibora. Pocházela z Pšovského knížectví, nebo ze země lužickosrbské. Pokřtěni byli arcibiskupem Metodějem kdesi na Moravě. Metoděj tu byl prvně roku 870 a poté od roku 873 až do smrti 885. Dušan Třeštík uvádí rok křtu 883 jako záminku vpádu římského císaře Karla...

Doporučujeme

Loading...