Kalendárium

Rudolf Serkin

1903
120 let
Rudolf Serkin

28. 3. 1903 (120 let) Rudolf Serkin * 28. 3. 1903 † 8. 5. 1991 česko­‑rakousko­‑americký klavírista, nositel ceny Grammy (1984)

Zora Šemberová

1913
110 let
Zora Šemberová

13. 3. 1913 (110 let) Zora Šemberová * 13. 3. 1913 † 8. 10. 2012 česká tanečnice, taneční pedagožka a choreografka, držitelka ceny Thalie

Vidění denní reality

1923
100 let
Vidění denní reality

24. března 1923 (100 let) Česká fotografka a výtvarnice Běla Kolářová (roz. Helclová) žila tak trochu ve stínu svého slavného manžela básníka Jiřího Koláře. Přesto si vytvořila svůj originální styl tvorby a dostalo se jí i mezinárodního uznání. Narodila se 24. března 1923 v Terezíně, vystudovala obchodní školu v Praze, kde za války pracovala v knihkupeckém...

Ludvík Jagellonský byl donucen k odjezdu

1523
500 let
Ludvík Jagellonský byl donucen k odjezdu

16. 3. 1523 (500 let) Král Ludvík Jagellonský byl donucen k odjezdu z Prahy do Uher, ač šlo o jediný jeho pobyt v Čechách za jeho desetileté vlády. V Uhrách začalo sílit nebezpečí tureckého vpádu. Zakrátko po králově odjezdu se Zdeněk Lev z Rožmitálu opět zmocnil vlády v zemi.

Voda veliká byla u Prahy

1373
650 let
Voda veliká byla u Prahy

13. 3. 1373 (650 let) „V druhou neděli postní voda veliká byla u Prahy, takže na trhu ovocném v Starém Městě pražském na loděch se vozili a ryby lapali. Toho roku byla v Čechách veliká drahota a chleba nedostatek… Po hladu zšel mor.“ (Kalendář historický národa českého, Daniel Adam z Veleslavína, s. 234)

Nařízení říšského protektora

1943
80 let
Nařízení říšského protektora

10. 3. 1943 (80 let) Nařízení říšského protektora o odstranění krátkovlnného příjmu z radiopřijímačů. Poslech zahraničního rozhlasu byl v celé Německé říši zakázán hned po zahájení války. Za porušení zákazu hrozila káznice, při rozšiřování zpráv i trest smrti. V souvislosti s tím byly popraveny desítky osob.

Sv. Jan Nepomucký

1393
630 let
Sv. Jan Nepomucký

20. 3. 1393 (630 let) „Shozen jest s Karlova mostu pražského do řeky Vltavy sv. Jan Nepomucký , generální vikář pražského arcibiskupství… Na Karlově mostě stojí překrásná Brokoffova socha z kovu, postavená nákladem rodiny Vunšviců z r. 1683.“ (Kalendář historický národa českého, Daniel Adam z Veleslavína, s. 263)

Paleontolog popularizátor

1903
120 let
Paleontolog popularizátor

17. března 1903 (120 let) V rodině úředníka berního úřadu v Boskovicích Josefa Augusty a jeho manželky Marie se 17. března 1903 narodil Josef Karel Augusta. Po boskovickém klasickém gymnáziu vystudoval přírodní vědy na Masarykově univerzitě v Brně (1921–1925). Na univerzitě zůstal do roku 1931 jako asistent geologického ústavu. Po základní vojenské službě...

Kytice z pověstí národních

1853
170 let
Kytice z pověstí národních

Březen 1853 (170 let) Básník Karel Jaromír Erben vydal sbírku „Kytice z pověstí národních“, nakladatelem byl Jaroslav Pospíšil. Toto první vydání nebylo ilustrováno. Sbírka, dnes nazývaná Kytice, obsahuje 13 skladeb inspirovaných lidovou slovesností. V prvním vydání jich však bylo 12, bez balady Lilie.

Morová epidemie

1713
310 let
Morová epidemie

Březen 1713 (310 let) České země postihla poslední velká morová epidemie, která zasáhla zejména Prahu. První případy se vyskytly v březnu 1713 na Újezdě v Menším Městě pražském, naplno epidemie propukla v letních měsících a trvala až do počátku roku 1714. V pražských městech zemřelo přes 13 000 osob.

Nejstarší známé vyobrazení Prahy

1493
530 let
Nejstarší známé vyobrazení Prahy

Březen 1493 (530 let) Vzniklo nejstarší známé vyobrazení Prahy jako součást knihy humanisty Hartmanna Schedela „Liber chronicarum“, tzv. „Schedelovy norimberské kroniky světa“. Autorem pohledu na Pražský hrad a na část města je neznámý německý mistr. Knihu vydal v Norimberku tiskař Anton Koberger.

Jezdecká socha svatého Jiří

1373
650 let
Jezdecká socha svatého Jiří

Březen 1373 (650 let) Jezdecká socha na III. nádvoří Pražského hradu představuje svatého Jiří jako rytíře v plátové zbroji s kopím na koni, jak zabíjí draka. Stojí na členitém skalisku s reliéfem rostlin a drobných živočichů. Odlili ji v roce 1373 bratři Martin a Jiří z Kluže, její sochař není znám.

Doporučujeme

Loading...