Kalendárium

ČST zahájila barevné vysílání

1973
50 let
ČST zahájila barevné vysílání

9. 5. 1973 (50 let) Československá televize zahájila pravidelné barevné vysílání na svém 2. programu. Diváci 1. programu se barevného vysílání dočkali až 9. 5. 1975. První barevné vysílání na území ČSSR se uskutečnilo již 14. 2. 1970 ve Vysokých Tatrách při mistrovství světa ve sjezdovém lyžování.

První představení Laterny magiky

1958
65 let
První představení Laterny magiky

9. 5. 1958 (65 let) Na světové výstavě Expo 58 v Bruselu se uskutečnilo první představení Laterny magiky. Laterna magika se stala světově proslulou značkou a po návratu do Československa zahájila oficiální činnost 9. 5. 1959 jako samostatný soubor Národního divadla vystupující v paláci Adria.

Premiéra Smoking revue

1928
95 let
Premiéra Smoking revue

8. 5. 1928 (95 let) Premiéra druhé divadelní hry autorské dvojice Jiřího Voskovce a Jana Wericha „ Smoking revue “ Osvobozeného divadla, která se konala v Umělecké besedě na Malé Straně. Hra o 16 obrazech, autory označovaná jako Vest­‑pocket, měla 88 repríz. Některé písně byly zaznamenány na gramofonové desky.

Veřejné zkušební televizní vysílání

1953
70 let
Veřejné zkušební televizní vysílání

1. 5. 1953 (70 let) Veřejné zkušební televizní vysílání bylo v Československu zahájeno ve 20 hodin. Provoz byl realizován ze Studia Praha v Měšťanské besedě. Úvodní slovo měl ze záznamu J. Marvan, živé vystoupení pak F. Filipovský. Na konci roku zahájilo pokusné vysílání ostravské televizní studio.

Erazim Kohák, filozof a ekolog

1933
90 let
Erazim Kohák, filozof a ekolog

21. května 1933 (90 let) „Moderní věk je údobím, kdy se člověk považuje za neomezeného pána všeho a zároveň za bezvýznamnou součástku v soustrojí anonymních, nutných dějin.“ Výjimečný filozof Erazim Kohák se narodil 21. května 1933 v Praze. Během války byli Kohákovi rodiče jako odbojáři vězněni gestapem. Maminka, která byla učitelkou angličtiny, přežila...

Poetický kubista a surrealista

1898
125 let
Poetický kubista a surrealista

14. května 1898 (125 let) Český malíř, scénograf a architekt Alois Wachsman (Josef Jindřich Karel) byl synem zubního lékaře Aloise Wachsmana, matkou mu byla dcera lékaře Milada, roz. Kratochvílová. Narodil se 14. května 1898 v Praze. Původní profesí byl architekt, studoval nejprve České vysoké učení technické u A. Engela a J. Fanty, později architekturu na...

Oslavy Prvního máje

1918
105 let
Oslavy Prvního máje

1. 5. 1918 (105 let) Na mnoha místech v českých zemích probíhaly tradiční oslavy Prvního máje . V Praze se konala společná oslava sociálních demokratů a národních socialistů za účasti zhruba 100 tisíc lidí. Nesená hesla (i rezoluce) odrážela sociálně a národnostně se radikalizující českou politiku.

Tereziánský katastr

1748
275 let
Tereziánský katastr

1. 5. 1748 (275 let) Vstoupil v platnost tzv.  tereziánský katastr (soupis poddanské půdy). Druhý tereziánský katastr rustikální, též tzv. čtvrtá berní rula, platil v letech 1748–1757. Při tvorbě katastru docházelo ojediněle i ke tvorbě map, které ale nebyly zpracovány podle jednotného stylu.

Zigmund Antroch z Helfenberka

1508
515 let
Zigmund Antroch z Helfenberka

1. 5. 1508 (515 let) Český filozof a matematik Zigmund Antroch z Helfenberka se narodil 1. 5. 1508 v Praze († 1. 5. 1552). Byl děkanem filozofické fakulty (1525 bakalář, 1534 mistr pražské univerzity), kterou v roce 1543 opustil, aby se mohl oženit. Byl velkým znalcem Aristotela a též matematiky.

Mise kardinála Carvajala

1448
575 let
Mise kardinála Carvajala

Květen 1448 (575 let) Mise kardinála Carvajala , jež se znovu pokusila o smír Čechů s církví, skončila úplným fiaskem. Jan Rokycana byl odmítnut jako uchazeč na stolec pražského arcibiskupství (21. 10. 1435 byl českým sněmem zvolen za arcibiskupa, tato volba však nikdy nedosáhla kanonické platnosti).

České zamítavé stanovisko

1303
720 let
České zamítavé stanovisko

Květen 1303 (720 let) Vypršela lhůta, kterou udělil papež Bonifác VIII. českému králi Václavu II., aby právně obhájil své nároky na Uhry. Václav vyslal do Říma svého zplnomocněnce, který sdělil papežské stolici české zamítavé stanovisko . Uherským králem byl až jeho syn Václav III. jako Ladislav V.

Zikmund Lucemburský

1433
590 let
Zikmund Lucemburský

1433 (590 let) Zikmund Lucemburský 31. 5. 1433 korunován císařem Svaté říše římské v Římě, čtvrtý král římský z rodu Lucemburků

Doporučujeme

Loading...