Kalendárium

Jan Nepomuk Kaňka mladší

1772
250 let
Jan Nepomuk Kaňka mladší

10. 11. 1772 (250 let) Jan Nepomuk Kaňka mladší * 10. 11. 1772 † 15. 4. 1865 přední český právník, rektor pražské univerzity a hudební skladatel

Korunovace Ferdinanda III. Habsburského

1627
395 let
Korunovace Ferdinanda III. Habsburského

24. 11. 1627 (395 let) Korunovace Ferdinanda III. Habsburského českým králem 24. 11. 1627, iniciátora mariánského sloupu na Staroměstském nám.

Okultista Lešehrad

1877
145 let
Okultista Lešehrad

15. listopadu 1877 (145 let) Už samo neobvyklé příjmení předurčilo jeho osud. Emanuel Lešehrad se stal na počátku 20. století známý jako autor nepříliš náročných, okultismem a mystikou charakteristických románů. Na svět přišel 15. listopadu 1877 v Praze v rodině majora rakousko­‑uherské armády. Po studiích na gymnáziu pokračoval na obchodní akademii v Praze,...

Řezbář sochařem

1872
150 let
Řezbář sochařem

24. listopadu 1872 (150 let) V Žamberku, v rodině řezbáře Františka Rouse, se 24. listopadu 1872 narodil budoucí akademický malíř František. Bývá označován jako Rous ml. a nejen proto, že v mládí pomáhal otci v řezbářské dílně. František často pobýval v cizině, ponejvíce v Německu, Paříži, Londýně, Budapešti a Vídni, kde byl také od roku 1889 žákem profesorů...

Klášter slovanské liturgie

1347
675 let
Klášter slovanské liturgie

21. listopadu 1347 (675 let) Listinou z 21. listopadu 1347 založil český král Karel IV. klášter řádu benediktinů v Podskalí. Bylo to při starším kostelíku svatých Kosmy a Damiána. Emauzský klášter nebo také klášter Na Slovanech byl roku 1371 rozšířen o nový klášterní kostel zasvěcený Panně Marii, sv. Jeronýmovi, slovanským věrozvěstům Cyrilu a Metodějovi a...

Sochař symbolista

1872
150 let
Sochař symbolista

6. listopadu 1872 (150 let) Nejvýraznějším a originálním umělcem období secese u nás byl František Bílek. Pozdější sochař, grafik, architekt a autor užitého umění se narodil 6. listopadu 1872 v Chýnově u Tábora. Vyrůstal v prostředí ortodoxní katolické rodiny a již v útlém věku zažíval první mystická zjevení a vizionářské sny, které si pamatoval i po mnoha...

Knížecí obchod

1297
725 let
Knížecí obchod

18. 11. 1297 (725 let) Historické území Sandoměřsko v dnešním Polsku je odvozeno od města Sandoměř na Visle. S Krakovskem bylo součástí historické oblasti Malopolsko. Václav II. vázán povinnostmi v říši pustil ze zřetele smlouvu dělící Velkopolsko mezi knížata Jindřicha Hlohovského a Vladislava Lokýtka. Lokýtek nedokázal podkopat českou vládu v jižním Polsku,...

Tvůrce bust a reliéfů

1862
160 let
Tvůrce bust a reliéfů

8. listopadu 1862 (160 let) Český sochař a řezbář Bohumil Vlček se narodil 8. listopadu 1862 ve Světlé nad Sázavou do rodiny brusiče granátů. Začal se učit nejprve soustružníkem, ale svůj talent nechtěl promarnit. Dal se proto na studia umění. Umělecko­‑průmyslová škola v Praze, Akademie ve Vídni a odborná škola dřevořezby v italském Bolzanu. Všechny tyto školy...

Soprán v duchu italského belcanta

1832
190 let
Soprán v duchu italského belcanta

1. listopadu 1832 (190 let) Operní pěvkyně Eleonora Ehrenbergová, či Eleonora Gayerová z Ehrenbergů, se narodila 1. listopadu 1832 v Modré Hůrce. V letech 1842–1847 vyrůstala v klášteře voršilek v Praze, kde se jí dostalo základů hudebního vzdělání. Jejím pradědečkem byl pražský lékárník Anton Franz Gayer, císařovnou Marií Terezií povýšený roku 1764 do...

Daniel Milík biskupem

1197
825 let
Daniel Milík biskupem

1. listopadu 1197 (825 let) Kníže Vladislav Jindřich se v létě 1197 chopil moci. Cestu mu připravil pražský biskup Jindřich Břetislav. Jindřich Břetislav v letech 1193–1197 soustředil ve své osobě moc knížecí i biskupskou a po jeho smrti svolal nově zvolený kníže Vladislav Jindřich sněm, kde 1. listopadu 1197 ustanovil svého kaplana Milíka z Talmberka novým...

Neznámý kníže

1002
1020 let
Neznámý kníže

1. listopad 1002 (1020 let) Neznámý, leč důležitý panovník byl tenhle Vladivoj (981? – leden 1003). Jediným státnickým činem změnil naše směřování na staletí. Patrně syn polského knížete Měška I. a Doubravky Přemyslovny měl staršího bratra Boleslava Chrabrého. Když Boleslav Chrabrý vyhnal Boleslava III. ze země, na trůn usedl kníže Vladivoj (1002). Nejasné důvody...

Morava a říšský sněm

822
1200 let
Morava a říšský sněm

822 (1200 let) V Letopisech království Franků 741–829 je zaznamenána událost, ke které došlo na podzim roku 822 ve Frankfurtu nad Mohanem. Je považována za první písemnou zmínku o kmeni Moravanů a Moravě. Píše se v ní, že po skončení podzimních lovů se císař Ludvík I. Pobožný odebral k přezimování do Frankfurtu nad Mohanem, kam také svolal říšský sněm, jehož se...

Doporučujeme

Loading...