Kalendárium

Přemysl Otakar II.

1233
790 let
Přemysl Otakar II.

1233 (790 let) Přemysl Otakar II. * 1233 † 26. 8. 1278 český král, moravský markrabě, vévoda rakouský, štýrský, korutanský a kraňský

Fotografická osobnost

1833
190 let
Fotografická osobnost

22. dubna 1833 (190 let) Patrně nejvýznamnější český fotograf 19. století Jindřich Eckert začínal jako nadšený amatér. Narodil se 22. dubna 1833 v Praze a postupně se vypracoval k vlastnímu portrétnímu ateliéru, který se stal věhlasným. V počátcích mu pomohl bohatý tchán, ale největšího úspěchu dosáhl na přelomu 60. a 70. let 19. století. V té době mezi jeho...

Předchůdce Národního muzea

1818
205 let
Předchůdce Národního muzea

15. dubna 1818 (205 let) Z iniciativy skupiny českých šlechticů provoláním k „vlasteneckým přátelům věd“ bylo 15. dubna 1818 v Praze založeno Vlastenecké muzeum v Čechách. Předchůdce dnešního Národního muzea. V červnu 1820 udělil císař František I. souhlas k založení muzea a po dalších dvou letech byly schváleny stanovy Společnosti Vlasteneckého muzea v...

Přece odvolal

1408
615 let
Přece odvolal

1408 (615 let) Stanislav ze Znojma (cca 1351 – 11. 10. 1414) byl český filozof a teolog, mistr Univerzity Karlovy. Byl učitelem Jana Husa, Jeronýma Pražského i Štěpána z Pálče. Byl také stoupencem reformátora Jana Viklefa. V dubnu 1408 se vydali se Štěpánem z Pálče do Říma a chystali se i na Pisánský koncil (25. 3. 1409). V Itálii ale byli zajati. Stanislava...

Domažlický sněm

1318
705 let
Domažlický sněm

23. 4. 1318 (705 let) Ludvík IV. Bavor svolal do Domažlic sněm, kde chtěl smířit Jana Lucemburského s českou šlechtou. Jan potvrdil své závazky (1310), slíbil propustit německé rytíře ze svého vojska a zaručil, že jim neudělí úřady. „Úmluvy“ domažlické 23. 4. 1318 znamenaly vítězství šlechty. Nekorunovaným králem se stal královský podkomoří Jindřich z Lipé...

Divadlo postavili za dva roky

1783
240 let
Divadlo postavili za dva roky

21. dubna 1783 (240 let) Historie Stavovského divadla je spjata s pražskou aristokracií, bratry Thámovými, W. A. Mozartem, N. Paganinim a Milošem Formanem. Ale také se sochou do sebe schovanou, střežící vchod. Osvícený vlastenec, český šlechtic hrabě František Antonín Nostic­‑Rieneck se rozhodl pro postavení divadla, ve kterém by se uváděla německá činohra a...

Otec zakladatel ústavů nevidomých

1763
260 let
Otec zakladatel ústavů nevidomých

25. dubna 1763 (260 let) Alois Klar, též Aloys Klár, se narodil 25. dubna 1763 v Úštěku jako syn starosty. Byl český filolog, pedagog a filantrop, profesor Univerzity Karlovy, děkan Filozofické fakulty, zakladatel a první ředitel Klárova ústavu slepců. Po studiích na pražské univerzitě roku 1782 získal doktorát z filozofie a v roce 1806 byl jmenován...

Šlechtic a mecenáš

1748
275 let
Šlechtic a mecenáš

29. dubna 1748 (275 let) Kristián Filip, nejstarší syn hraběte Jana Kryštofa z Clamu a Markéty Aloisie Colonnové z Felsu, byl prvním nositelem příjmení Clam­‑Gallas. To zdědil po strýci Filipu Josefu Gallasovi, společně s jeho erbem. Narodil se 29. dubna 1748 v Praze. Spojení obou rodů bylo potvrzeno roku 1768 císařovnou Marií Terezií. Kristián Filip se v...

Osvícená aristokratka

1738
285 let
Osvícená aristokratka

28. dubna 1738 (285 let) Kněžna Marie Kristina Josefa z Ditrichštejna, hraběnka z Thun­‑Hohensteinu, se narodila 28. dubna 1738 v Praze. Jako druhá v pořadí, a jako první žena, uskutečnila let horkovzdušným balonem v českých zemích. Otec Jan Josef Thun­‑Hohenstein kladl velký důraz na vzdělání svých četných potomků, a nejen synů, ale i dcer, což nebylo v té...

Odchod pražského biskupa

998
1025 let
Odchod pražského biskupa

998 (1025 let) Druhý pražský biskup Vojtěch se snažil vymýtit v pohanských Čechách obchod s otroky, mnohoženství a alkoholismus. Jeho pokusy však narazily na zažité společenské stereotypy. V roce 998 se tedy rozhodl opustit zemi společně s nevlastním bratrem Radimem a uchýlil se do kláštera v Monte Casinu v Itálii, později do řeckého reformního kláštera ve...

Krátká vláda

1003
1020 let
Krátká vláda

1003 (1020 let) V dubnu 1003 vstoupil do Prahy polský kníže Boleslav I. Chrabrý. Cílem bylo ovládnout Čechy a připojit je k polskému knížectví. Zpočátku byl vítán, ale úplného uznání nedosáhl. Usedl na uvolněný trůn po krutém vládci Boleslavu III. Přemyslovci, který dal vyvraždit rod Vršovců – ten byl roku 1002 vyhnán z Čech a po neúspěšném návratu byl...

Doporučujeme

Loading...