Kalendárium

Reformy Přemysla Otakar II.

1266
755 let
Reformy Přemysla Otakar II.

30. 11. 1266 (755 let) Na sněmu v Praze byly 30. listopadu 1266 vyhlášeny některé reformy, jež se týkaly pokusu o sjednocení měr a vah nebo trestnosti padělání mincí.

Ti prokletí husité…

1421
600 let
Ti prokletí husité…

17. 11. 1421 (600 let) Zikmund Lucemburský byl panovník evropského formátu. Husity se mu  ale nepodařilo zkrotit, i když na ně šel vojensky i mazaně politicky. Muselo to být hořké zklamání pro tohoto Lucemburka, který si dokázal jít za svým podobně jako jeho otec Karel IV. Jenže narazila kosa na kámen.

Vídeňský mír

1276
745 let
Vídeňský mír

26. 11. 1276 (745 let) Přemysl II. Otakar neuznal volbu Rudolfa I. Habsburského za římskoněmeckého krále. Současně si však nezajistil vlastní kandidaturu. Roku 1276 pak Rudolf zaútočil na Přemyslovy alpské země Korutany, Kraňsko, Štýrsko, Rakousy i Chebsko.

Radeckého marš ke slávě

1766
255 let
Radeckého marš ke slávě

2. 11. 1766 (255 let) Josef Václav Antonín František Karel hrabě Radecký z Radče, syn Petra Eusebia a Marie Venantie Bechyňové z Lažan, se narodil 2. listopadu 1766 na zámku Třebnice. Stal se jedním z nejlepších vojevůdců Evropy 19. století.

Suchardovská tradice

1866
155 let
Suchardovská tradice

12. 11. 1866 (155 let) Stanislav Sucharda se narodil 12. listopadu 1866. Vyrůstal v rodině novopackého sochaře Antonína Suchardy ml. a Anny, rozené Šádkové, v prostředí bohémské atmosféry a tradic k rodinnému ateliéru.

Malíř aktů

1871
150 let
Malíř aktů

21. 11. 1871 (150 let) Pozdní práci českého malíře a grafika Karla Špillara (* 21. listopadu 1871, Plzeň) ovlivnilo hlavně dílo francouzských malířů. Studoval u Františka Ženíška a od secesních začátků dospěl až k smyslným rubensovským aktům.

Johann Nepomuk Grün

1751
270 let
Johann Nepomuk Grün

12. 11. 1751 (270 let) Johann Nepomuk Grün * 12. 11. 1751 † 20. 1. 1816 český katolický duchovní, opat Strahovského kláštera

Karel Jaromír Erben

1811
210 let
Karel Jaromír Erben

7. 11. 1811 (210 let) Karel Jaromír Erben * 7. 11. 1811 † 21. 11. 1870 český spisovatel a básník, autor sbírky Kytice

Patent o zrušení nevolnictví Josefa II.

1781
240 let
Patent o zrušení nevolnictví Josefa II.

1. 11. 1781 (240 let) Patent o zrušení nevolnictví Josefa II. pro české země o ukončení „tělesného poddanství neboli člověčenství“ a nahrazení „mírným poddanstvím podle příkladu zemí rakouských“. Dal poddaným právo bez povolení vrchnosti odejít z panství, uzavřít manželství, studovat a učit se řemeslům.

Uzavření smlouvy mezi Vladislavem Jagellonským a Maxmiliánem Habsburským

1491
530 let
Uzavření smlouvy mezi Vladislavem Jagellonským...

7. 11. 1491 (530 let) Po dvouměsíčním jednání došlo k uzavření smlouvy mezi Vladislavem Jagellonským a Maxmiliánem Habsburským. Vladislavovi byly přiznány nároky na Uhry, Maxmiliánovi zůstaly Rakousy. Smlouva obsahovala i ustanovení, že vymře-li rod Jagellonců, připadne uherská koruna Habsburkům.

Premiéra šesté Smetanovy opery Hubička

1876
145 let
Premiéra šesté Smetanovy opery Hubička

7. 11. 1876 (145 let) V Prozatímním divadle v Praze proběhla premiéra šesté Smetanovy opery Hubička na libreto Elišky Krásnohorské podle povídky Karoliny Světlé. Po Prodané nevěstě jde o jeho druhou nejhranější operu. Opera vychází z lidových tradic a prostředí českého venkova.

Viktor Kaplan

1876
145 let
Viktor Kaplan

7. 11. 1876 (145 let) Rakouský inženýr Viktor Kaplan se narodil 7. 11. 1876 v Mürzzuschlagu († 23. 8. 1934). Je vynálezcem vodní turbíny s nastavitelnými oběžnými lopatkami (1912), nazvané Kaplanova turbína. Klíčové objevy učinil ve svém působišti na německé technice v Brně, dnes VUT.

Doporučujeme

Loading...