Kalendárium

První český čtenářský spolek

1818
205 let
První český čtenářský spolek

1. 1. 1818 (205 let) V Radnicích u Rokycan byl založen místním farářem A. J. Puchmajerem první český čtenářský spolek (činnost zahájil 28. 9. 1818). Podle jeho vzoru bylo založeno do roku 1820 dalších 7 čtenářských spolků (Chlumec n. Cidlinou, Ústí n. Orlicí, Litomyšl, Úvaly, Prachatice, Spálené Poříčí a Nepomuk).

Eduard Bass

1888
135 let
Eduard Bass

1. 1. 1888 (135 let) Eduard Bass * 1. 1. 1888 † 2. 10. 1946 český spisovatel a novinář, vlastním jménem Eduard Schmidt

Živa

1853
170 let
Živa

1853 (170 let) Živa vyšlo 1. číslo časopisu Živa, přírodovědného časopisu, zal. Janem E. Purkyně

Josef Barák

1833
190 let
Josef Barák

26. 1. 1833 (190 let) Josef Barák * 26. 1. 1833 † 15. 11. 1883 český novinář, básník a spisovatel, osobnost své doby

Na Tři krále o kus dále

1918
105 let
Na Tři krále o kus dále

6. ledna 1918 (105 let) Každý ví, že Československo vzniklo v říjnu 1918. Rok předtím v samostatnou existenci věřil ještě málokdo. V lednu 1918 ale došlo k zásadnímu posunu. Alois Rašín vytvořil „Tříkrálovou deklaraci“. Situace v Rusku v roce 1917 „odšpuntovala“ sérii dalších událostí. Revoluce smetla carský režim, nastolila na krátký čas republiku a vyvolala...

Autor mnohých pomníků

1893
130 let
Autor mnohých pomníků

1. ledna 1893 (130 let) Český sochař Karel Dvořák vytvořil za svůj poměrně krátký život stovky děl, která patří k významným realizacím nejen u nás. Narodil se 1. ledna 1893 v Praze a nejprve se vyučil cizelérem. Po studiích na Uměleckoprůmyslové škole v Praze byl v roce 1913 přijat na Akademii výtvarných umění do ateliéru J. V. Myslbeka. Roku 1914 musel školu...

Rozdělení dědických nároků

1778
245 let
Rozdělení dědických nároků

Leden 1778 (245 let) Došlo k dohodě mezi falckým kurfiřtem Karlem Theodorem, dědicem Bavorska, a rakouským kancléřem V. A. Kounicem o rozdělení dědických nároků po vymření bavorské linie Wittelsbachů. Bavorsko mělo připadnout Habsburkům a falcká větev Wittelsbachů měla získat Rakouské Nizozemí.

Zřízena Stavovská inženýrská škola

1718
305 let
Zřízena Stavovská inženýrská škola

Leden 1718 (305 let) Byla zřízena Stavovská inženýrská škola a vznikl základ specializované technické knihovny, pozdější Státní technické knihovny a nyní Národní technické knihovny. Základní fond knihovny byl tvořen sbírkou knih stavovského profesora inženýrství Christiana Willenberga.

Apelační soud

1548
475 let
Apelační soud

Leden 1548 (475 let) Král Ferdinand I. zřídil v Praze apelační soud jako odvolací soud nad městskými soudy v celém Českém království. V čele soudu stál prezident a jeho přísedící (tzv. radové) byli vzdělanými právníky. Všichni byli placenými úředníky, a proto mohli zasedat nepřetržitě.

Karel IV. v Paříži

1378
645 let
Karel IV. v Paříži

Leden 1378 (645 let) Císař Karel IV. navštívil v Paříži francouzského krále Karla V. a jednal s ním o možném budoucím rozdělení Evropy. Podle uzavřené dohody se měla země Ludvíka I., krále polského a uherského, rozdělit mezi českého a francouzského panovníka. K Českému království mělo být připojeno Polsko.

Boleslav III. knížetem

1003
1020 let
Boleslav III. knížetem

Leden 1003 (1020 let) S vojenskou pomocí Boleslava Chrabrého byl opět dosazen na trůn českého knížete Boleslav III. Ten nařídil vyvraždění Vršovců včetně svého zetě z tohoto rodu. Následně vypuklo povstání a Boleslav Chrabrý povolal svého chráněnce do Polska, kde jej oslepil a uvěznil.

Chotkovy sady

1833
190 let
Chotkovy sady

1833 (190 let) Chotkovy sady Karel Chotek založil Obecní (Lidovou) zahradu, od roku 1841 Chotkovy sady

Doporučujeme

Loading...