Kalendárium

Boleslav Jablonský

1813
210 let
Boleslav Jablonský

14. 1. 1813 (210 let) Český básník a buditel Boleslav Jablonský se narodil v Kardašově Řečici († 27. 2. 1881), vlastním jménem Karel Tupý. Jeho dílo spadá do počátku českého romantismu, proslavil se hluboce procítěnými básněmi. Nejprve se věnoval milostné lyrice, později vlastenecké a didaktické poezii.

Založena Živnostensko-čtenářská jednota

1843
180 let
Založena Živnostensko-čtenářská jednota

12. 1. 1843 (180 let) Byla založena Živnostensko-čtenářská jednota. Ustavující schůze se konala 12. 1. 1843 v karlínském hostinci U dělokříže (Sokolovská 128/82). Hlavním cílem spolku bylo zřízení společné knihovny. Předsedou spolku se stal živnostník Josef „Bronislav“ Mencl a knihovníkem p. Stapfer.

Vysvěcen kostel na Malé Straně

1283
740 let
Vysvěcen kostel na Malé Straně

12. 1. 1283 (740 let) Pražský biskup Tobiáš vysvětil gotický farní kostel na Malé Straně v Praze. Jezuité později tento kostel přestavěli a v 18. století byl nahrazen monumentální novostavbou ve stylu iluzivního baroka římského typu, dnešním chrámem sv. Mikuláše od otce a syna Dientzenhoferů.

Vlasta Fialová

1928
95 let
Vlasta Fialová

20. 1. 1928 (95 let) Vlasta Fialová * 20. 1. 1928 † 13. 1. 1998 česká herečka, známá filmovou rolí Divé Báry (1949), brněnská patriotka

Jan Vladislav

1923
100 let
Jan Vladislav

15. 1. 1923 (100 let) Jan Vladislav * 15. 1. 1923 † 3. 3. 2009 český básník, překladatel a esejista, vlastním jménem Ladislav Bambásek

Eduard Urx

1903
120 let
Eduard Urx

29. 1. 1903 (120 let) Eduard Urx * 29. 1. 1903 † 20. 4. 1942 český literární kritik a novinář, překladatel, protifašistický bojovník, komunista

Klasik české fotografie

1923
100 let
Klasik české fotografie

31. ledna 1923 (100 let) Český fotograf Václav Chochola (nar. 31. ledna 1923 v Praze) se nesmazatelně zapsal do dějin výtvarné, dokumentární a portrétní fotografie. Jeho snímky se staly klasikou. Libeňský rodák si již během studií na reálném gymnáziu pořídil první fotoaparát a začal publikovat své fotografie v denním tisku. Tématem jeho raných snímků byl sport,...

Důležitý bod desátý

1918
105 let
Důležitý bod desátý

leden 1918 (105 let) Postoj 28. amerického prezidenta Thomase Woodrowa Wilsona k otázce poválečného upořádání Rakousko­‑Uherska upřednostňoval plán zachování habsburské monarchie. Pro nespokojené národy říše chystal autonomii. Vše ale dopadlo jinak. Výbor znalců doporučil za hlavní cíl americké politiky odstranění německého vlivu ve střední Evropě, narušení...

Setkání Fridricha II. a Přemysla Otakara I.

1213
810 let
Setkání Fridricha II. a Přemysla Otakara I.

6. 1. 1213 (810 let) Setkání německého krále Fridricha II. a českého knížete Přemysla Otakara I. ve Frankfurtu nad Mohanem, jehož výsledkem byla tzv. přátelská smlouva, která určovala vztah obou panovníků. Přemysl dokázal mistrně využívat bojů v Říši. Za 15 let zvládl pětkrát změnit své postoje.

Atentát na Aloise Rašína

1923
100 let
Atentát na Aloise Rašína

5. 1. 1923 (100 let) Na ministra financí Aloise Rašína byl spáchán atentát mladým anarchokomunistou Josefem Šoupalem. Na následky postřelení do zad a boku zemřel 18. 2. 1923 v podolském sanatoriu v Praze. Šoupal byl jako mladistvý uvězněn na 18 let. Plánoval atentát i na K. Kramáře a J. Preisse.

Hraniční kontrola

1993
30 let
Hraniční kontrola

4. 1. 1993 (30 let) Na hranicích obou nových samostatných zemí (České republiky a Slovenské republiky) se začala provádět hraniční kontrola. Česká strana začala budovat kontrolní stanoviště již 2. 1. 1993. Slovenská strana začala s kontrolami 1. 2. 1993. Prvního půl roku se kontrolovalo jen zboží.

Postaveno Novoměstské divadlo

1858
165 let
Postaveno Novoměstské divadlo

1. 1. 1858 (165 let) Na místě dnešního Smetanova divadla bylo architektem Josefem Niklasem postaveno Novoměstské divadlo, dřevěná stavba pro 3 000 návštěvníků. Divadlo zahájilo provoz v roce 1859 a pod správou Stavovského divadla sloužilo českým i německým divadelním představením. Bylo zbořeno roku 1886.

Doporučujeme

Loading...