Kalendárium

Kwěty české

1833
190 let
Kwěty české

1833 (190 let) Kwěty české J. K. Tyl jmenován redaktorem časopisu Jindy a nyní, od 1834 Kwěty české

Pražský biskup

1343
680 let
Pražský biskup

1343 (680 let) Pražský biskup Arnošt z Pardubic, poslední biskup pražský jmenován v lednu 1343

Jízda v barvě

1883
140 let
Jízda v barvě

1883 (140 let) Koněspřežná tramvaj byla v Praze zpočátku budována traťovým systémem, kdy každá trať byla stavebně oddělená. Proto nebylo potřeba jakkoliv linky od sebe odlišovat, tedy nějak označovat. Teprve v roce 1883, když vznikla linka ze Smíchova do Jezdecké ulice, bylo nutné přistoupit ke značení. Na číselné značení, jak je známe dnes, nebo označení...

Malíř zářivých barev

1878
145 let
Malíř zářivých barev

16. ledna 1878 (145 let) Český malíř Karel Langer, jeden z posledních žáků prof. Julia Mařáka na pražské Akademii výtvarných umění, se narodil 16. ledna 1878 v Jaroměři. Představitel krajinářství a realismu již od dob studií získával za své kreslířské umění řadu ocenění. V době studia na Akademii opakovaně získával Hlávkovo studijní stipendium, soubor jedenácti...

Svěcení kostela

1283
740 let
Svěcení kostela

12. ledna 1283 (740 let) V místech dnešního chrámu sv. Mikuláše na Malé Straně stával do roku 1743 farní kostel. Vysvěcen byl 12. ledna 1283 pražským biskupem Tobiáš z Bechyně. V sousedství gotického kostela se nacházela románská rotunda sv. Václava, postavená jako připomínka zázraku, který se udál při posmrtném převozu Václavova těla ze Staré Boleslavi na...

Když se nechce

1788
235 let
Když se nechce

1788 (235 let) Zkratku MHD zná dnes každý a každý někdy využil tzv. městskou hromadnou dopravu. V Praze to jsou vlaky, metro, tramvaje, autobusy, lanovka, ale i přívozy. V roce 2022 se vrátily i trolejbusy. Nicméně na začátku byla nosítka. Rok 1712 by se dal označit jako rok vzniku pražské městské hromadné dopravy. V tomto roce totiž Jan Ferdinand X. Fachner...

Ach ten Valdštejn

1633
390 let
Ach ten Valdštejn

leden 1633 (390 let) Velebený a proklínaný, oblíbený a zatracovaný. Zrádce i věrný služebník. Málokterá historická osobnost má kolem sebe tak protikladná hodnocení jako Albrecht z Valdštejna. Všichni se snad ale shodnou na tom, že český šlechtic ve své době patřil k nejmocnějším Evropanům. Určitě ho lze zařadit mezi osobnosti podobného významu, jako byl Přemysl...

Velká voda v Praze

1118
905 let
Velká voda v Praze

1118 (905 let) Povodně ohrožují lidská sídla odpradávna. Praha má zkušenost s tímto živlem téměř tisíciletou. První doložená zpráva pochází z roku 1118. Určitě nebyla první pohromou svého druhu, ale je první písemně doložená. Informace pochází z Kosmovy kroniky, která uvádí období září nebo října 1118. Je to netypické období, ale mohlo dojít k podobnému...

Husitství na vývoz

1428
595 let
Husitství na vývoz

1428 (595 let) Husiti si lámali hlavu, jak zabít více much jednou ranou. Jak spojit cíle ekonomické, vojenské i politické? Řešením byly rejsy neboli spanilé jízdy k sousedům. Zhruba od poloviny 20. let 15. století přišli husité s novou taktikou. Doma už zničili a vydrancovali kdeco, zdroje vysychaly. Proto obrátili svou pozornost k sousedům. Už dříve se tu a...

Císařská odměna za pomoc

1158
865 let
Císařská odměna za pomoc

1158 (865 let) Získat dědičný titul krále, to už něco znamená. To by se i kníže přetrhl… Vladislav II. pomohl císaři Fridrichu Barbarossovi a byl odměněn na říšském sněmu v Řezně. Když se císař v roce 1156 ženil, požádal vyslance českého knížete Vladislava II. o pomoc proti severoitalským svobodným městům. Odměnou měla být korunovace českým králem a zisk...

První mužský klášter

993
1030 let
První mužský klášter

14. ledna 993 (1030 let) Najdete ho u pramenů potoka Brusnice. Založen byl 14. ledna 993 pražským biskupem Vojtěchem a knížetem Boleslavem II. Nejstarší mužský klášter v Čechách byl od počátku osazen mnichy benediktinské řehole. Prvním opatem byl Anastasius I., který odešel roku 995 do Uher. Klášter utrpěl velké škody za husitských válek. Obnovení proběhlo v...

Sámo vládce

623
1400 let
Sámo vládce

623 (1400 let) Fredegarova kronika považuje Sáma za franského kupce z kraje senonského, který (v lednu?) roku 623 přišel s dalšími kupci k Slovanům, zvaným Vinidové. Ti právě povstali proti krutovládě avarského kagana. Sámo sjednotil slovanské kmeny k obraně proti Avarům a Frankům. Roku 631 porazil u Wogastisburgu franská vojska krále Dagoberta I. Svými...

Doporučujeme

Loading...