Kalendárium

Výstava českých průmyslových výrobků

1829
195 let
Výstava českých průmyslových výrobků

1. 6. 1829 (195 let) V barokním Ledeburském paláci v Praze na Valdštejnském náměstí na Malé Straně proběhla výstava českých průmyslových výrobků. Poprvé zde byly udělovány zlaté, stříbrné a bronzové medaile. Obdobné výstavy se konaly v Praze ve dnech 22. 6.–31. 7. 1831 a 1. – 30. 9. 1836.

Morová epidemie

1439
585 let
Morová epidemie

1. 6. 1439 (585 let) V polovině roku 1439 vypukla v Čechách morová epidemie, která si vyžádala na 50 tisíc lidských životů. První epidemie moru zasáhla naše území v roce 1349, poslední byla v letech 1713 až 1715. Nespočet českých náměstí i návsí obohatila díky epidemiím díla barokního sochařství.

Mistr taktovky

1874
150 let
Mistr taktovky

16. června 1874 (150 let) Český dirigent a hudební skladatel František Neumann se narodil 16. června 1874 v Přerově jako syn řezníka­‑uzenáře. Toto řemeslo i vystudoval a měl převzít rodinný obchod. Jenže láska k hudbě zvítězila. V šesti letech se s rodiči přestěhoval do Prostějova, kde otec František provozoval uzenářství, koupil dům U Zlaté studny a byl...

Malíř fantaskních obrazů

1854
170 let
Malíř fantaskních obrazů

28. června 1854 (170 let) Hanuš Schwaiger (pokřtěný Jan Petr Pavel) se narodil 28. června 1854 v Jindřichově Hradci do zámožné rodiny. Otec Johann byl obchodníkem se železem a vlastníkem několika domů u nás i ve Vídni. Rod Schwaigerů pocházel z Bavorska, a tak se řadili spíše k německému obyvatelstvu a doma mluvili převážně německy. Ovládali však i hovorovou...

Český sochař Myslbekovy generace

1849
175 let
Český sochař Myslbekovy generace

24. června 1849 (175 let) Český sochař a restaurátor Antonín Procházka se narodil v pražských Záběhlicích 24. června 1849. Byl autorem především monumentálních soch, alegorických sousoší, bust a figurálních reliéfů. Vystudoval sochařství na Akademii výtvarných umění v Praze. Byl členem Umělecké besedy a Krasoumné jednoty. Jeho raným dílem je pískovcová...

Malíř historických výjevů

1824
200 let
Malíř historických výjevů

14. června 1824 (200 let) Karel Svoboda, český malíř a kreslíř, se narodil 14. června 1824 v Plánici u Klatov. V útlém věku osiřel, ale díky svému strýci Václavu A. Svobodovi se mohl věnovat studiu filozofie a kreslení. Talentovaný mladík vzbudil svou kresbou Bitva u Kresčaku pozornost hraběte Františka Thuna, který ho začal finančně podporovat a umožnil mu...

Jan Jakub Quirin Jahn

1739
285 let
Jan Jakub Quirin Jahn

4. června 1739 (285 let) Nástěnné malby, oltářní obrazy, portréty, sběratelství, návrhy grafických listů. Takový umělecký rozptyl měl pražský malíř a rytec, přestože významnější byly jeho literární statě, které se staly základem historiografie českého umění. Otcem Jana (* 4. června 1739 v Praze) byl malíř Jakub Vavřinec Jahn, matka Marie Anna pocházela z...

„Venkovský“ šlechtic

1604
420 let
„Venkovský“ šlechtic

13. června 1604 (420 let) Otce vyhodili z okna, tak se syn do „velké“ politiky moc nehrnul. Adam Pavel Slavata z Chlumu a Košumberka byl nejraději v Nové Bystřici. Narodil se 13. června 1604 do známého šlechtického rodu Slavatů. Otec, Vilém Slavata, byl nejvyšším kancléřem Království českého a měl se synem velké plány. V roce 1626 ho ve Vídni oženil s Marií...

Vyšebrodský klášter

1259
765 let
Vyšebrodský klášter

1259 (765 let) Sídlo cisterciáckého opatství Naší Paní ve Vyšším Brodě je jediný „žijící“ mužský cisterciácký klášter u nás. Je centrem českého tradičního katolicismu a spolupracuje s Kněžským bratrstvem sv. Petra a Institutem Krista Krále. Po předchozích jednáních s cisterciáckou generální kapitulou v Citeaux založil klášter roku 1259 pan Vok I. z Rožmberka...

Anežka Česká

1234
790 let
Anežka Česká

11. 6. 1234 (790 let) Řádový život ve 13. století přeje žebravým řádům. Tak vzniká 11. 6. 1234 i klášter Na Františku (dnes Anežský klášter), evropská událost roku. Přemyslovská princezna Anežka Česká (1211? – 2. 3. 1282) a sedm urozených dívek tu přijímají řeholní život. Tak jednoduché to ale nebylo. Jako malou chtěli Anežku provdat za slezského knížete...

Druhý arcibiskup pražský

994
1030 let
Druhý arcibiskup pražský

994 (1 030 let) Vojtěch, syn Slavníka na hradě Libici (kolem roku 956 – 23. 4. 997) a Střezislavy, byl bratrem Soběslava, Spytimíra, Pobraslava, Pořeja a Čáslava. Při biřmování roku 962 na Libici magdeburským arcibiskupem dostal jméno Adalbert. Vzdělání v raném věku mu dali kněží na Libici a poté v Magdeburku. Po návratu roku 981 získal první stupeň vyššího...

Bořivojův křest?

894
1130 let
Bořivojův křest?

23. 6. 894 (1 130 let) Složitá odpověď. Kníže Bořivoj I. je uváděn jako „syn“ bájného Hostivíta, tedy potomek mytické Libuše a Přemysla Oráče. Pravda je, že byl manželem Ludmily, později svaté, a dědem sv. Václava. Podle Veleslavína byl pokřtěn na Velehradě 23. 6. 894. Bořivoj I. (mezi 852/855–888) byl první opravdu historicky doložený český panovník z rodu...

Doporučujeme

Loading...