Kalendárium

Jan Očko z Vlašimi

1378
645 let
Jan Očko z Vlašimi

1378 (645 let) Jan Očko z Vlašimi 17. 9. 1378 papežem Urbanem VI. jmenován historicky prvním českým kardinálem

Divoký v životě i umění

1873
150 let
Divoký v životě i umění

17. září 1873 (150 let) Český malíř, kreslíř a grafik Max Švabinský se narodil 17. září 1873 v Kroměříži, v Jánské ulici č. p. 15, jako nemanželský synek Marie Švabinské. Časem bylo otcovství přiznáno Janu Novotnému z Klenovic. Své první práce vystavoval (1883) ve výloze kroměřížské lékárny a jejich prodejem pomáhal rodině. Z kroměřížské německé reálky byl v...

Nedoceněný malíř

1868
155 let
Nedoceněný malíř

15. září 1868 (155 let) Český malíř náboženských, alegorických a symbolistních námětů František Jan Urban se narodil 15. září 1868 v pražském Karlíně. Otec František byl obuvník v Karlíně a matka Františka, rozená Němcová, dcerou pražského sladovníka. Když se vyučil malířem porcelánu, studoval v ateliéru Františka Ženíška na UMPRUM Praha. Po absolutoriu tu do...

Radnice v Praze

1338
685 let
Radnice v Praze

září 1338 (685 let) Budova dnešní Staroměstské radnice nebyla radnicí vždy. Její novou funkci jí stanovil král Jan Lucemburský až v září 1338. Vydal privilegium místním měšťanům ke správě Starého Města. Ti využili raně gotický nárožní dům z konce 13. století, který získali z majetku bohatého kupce Wolflina od Kamene. Nejstarší a nejznámější částí je známá věž...

Básník navržený na Nobelovu cenu

1868
155 let
Básník navržený na Nobelovu cenu

13. září 1868 (155 let) Otokar Březina ovlivnil vývoj české poezie ve 20. století. Po seznámení se s francouzskými básníky, především s Baudelairem, se stal jedním z nejvýraznějších představitelů symbolismu u nás. Otokar Březina, vlastním jménem Václav Jebavý, se narodil 13. září 1868 v Počátkách do obuvnické rodiny a zůstal jedináčkem. V roce 1887 maturoval...

Boj o český trůn

1323
700 let
Boj o český trůn

18. září 1323 (700 let) „Již více než tři století úpí český národ pod nadvládou Habsburků…“ říkávalo se v devatenáctém století. Ač se dnes názory na „úpění pod Rakušáky“ různí. Situace po vymření Přemyslovců byla složitá a čeští páni nebyli v představách o svém vládci jednotní. Politické a ekonomické zájmy vyhnaly Jindřicha Korutanského a přivedly na český trůn...

Čí je ulice Rozkošného na Smíchově?

1833
190 let
Čí je ulice Rozkošného na Smíchově?

21. září 1833 (190 let) Ulice je jedinou připomínkou téměř renesančního člověka, skladatele Josefa Richarda Rozkošného. Podle kritiků nebyla jeho tvorba nijak zásadní a převratná. Přesto byly jeho skladby oblíbené, především pro svou technickou jednoduchost. Budoucí plodný skladatel se narodil 21. září 1833 v Praze. Už v 11 letech veřejně vystupoval, jako...

Tichý génius

1688
335 let
Tichý génius

12. září 1688 (335 let) Český sochař a řezbář, představitel vrcholného českého baroka Ferdinand Maxmilián Brokoff se narodil 12. září 1688 v Červeném Hrádku u Jirkova. Uměleckou dynastii Brokoffů založil jeho otec Jan, potomek chudého ševce ze Slovenska. Ferdinand se řemeslu vyučil u svého otce, další zkušenosti získal zřejmě v zahraničí (Vídeň, Řím). Vedení...

Lékárník od Zlaté lilie

1473
550 let
Lékárník od Zlaté lilie

září 1473 (550 let) Dům U Zlaté lilie č. p. 458/12 na Malém náměstí na Starém Městě pražském najdete mezi Richtrovým domem a domem U Zlatého orla. Gotický dům z konce 14. století zmiňuje první písemná zmínka již roku 1402 a zmiňuje také dům „U Lilie“ s lékárnou. Lékárna byla v domě až do roku 1575. Před rokem 1400 tu vyrostl dvoupatrový kamenný dům který byl...

Alžběta alias Rejčka

1288
735 let
Alžběta alias Rejčka

1. září 1288 (735 let) Dvojnásobná česká královna pocházela z Polska. Dle tehdejších zvyklostí byla již jako mladičká královská dcera „zobchodována“ v rámci evropské politiky. Jediná dcera polského krále Přemysla II. se narodila 1. září 1288 v Poznani. Ve třech letech byla zasnoubena s Otou Braniborským, ale ke svatbě nakonec nedošlo. Brzo přišla o oba rodiče...

Nový pán království

1253
770 let
Nový pán království

23. září 1253 (770 let) Král Václav I. umírá náhle 22. září 1253 na nezjištěnou nemoc na svém královském dvoře v Počaplích u Berouna. Syn Přemysl Otakar II. byl v té době v Rakousích. Přemysl se ujal vlády 23. září 1253, ale do Čech se vrátil až po měsíci. Do korunovace (1261) se nehonosil titulem král, ale jen pán či dědic českého království (dominus regni...

Doporučujeme

Loading...