Kalendárium

Eliška Přemyslovna

1292
730 let
Eliška Přemyslovna

20. ledna 1292 (730 let) Poslední zástupce Přemyslovců na českém trůně. Manželka Jana Lucemburského a matka Karla IV.

Rytíř Žižka

1421
600 let
Rytíř Žižka

?. ledna 1421 (600 let) V kronice Adama z Veleslavína se dočteme, že „bratr Žižka rytířem učiněn, pasován“. Přestože se tento akt jeví být důležitým, písemné historické prameny mlčí.

Ač rodilý Němec, stál při Češích

1807
215 let
Ač rodilý Němec, stál při Češích

18. ledna 1807 (215 let) Spisovatel, pedagog, libretista a historik Josef Wenzig (*18. ledna 1807) pocházel z rodiny s důstojnickou tradicí a německou výchovou. Po dokončení pedagogických studií působil šest let jako vychovatel v rodině hraběte Karla Chotka.

Ferdinand Laub

1832
190 let
Ferdinand Laub

19. ledna 1832 (190 let) V Praze na Újezdě se 19. ledna 1832 narodil budoucí vynikající český houslista a hudební pedagog Ferdinand Laub. Jeho uměleckou dráhu pak ovlivnila setkání s řadou hudebních velikánů své doby.

Český sochař evropského významu

1837
185 let
Český sochař evropského významu

19. ledna 1837 (185 let) Ludvík Šimek (německy Ludwig Schimeck) se narodil v Praze na Malé Straně v rodině obchodníka Karla Viléma Schimeka 19. ledna 1837. Jako jeden z mála talentovaných českých kamenosochařů své doby se dokázal prosadit i v zahraničí.

Požár radnice

1432
590 let
Požár radnice

25. ledna 1432 (590 let) Staroměstská radnice v Praze byla založena roku 1338. Za dobu své historie prožila několik zničujících etap.

Osobitý tvůrce

1872
150 let
Osobitý tvůrce

23. ledna 1872 (150 let) Přestože se nejedná o architekta s českými kořeny, jeho jméno neodmyslitelně patří do dějin naší architektury. Josip (Jože) Plečnik byl slovinské národnosti, narodil se 23. ledna 1872 v Lublani. Znám je jako urbanista, pedagog a vynikající kreslíř, který svými stavbami ovlivnil podobu mnoha měst a míst.

Dar pražským střelcům

1537
485 let
Dar pražským střelcům

12. ledna 1537 (485 let) Říkalo se mu Malé Benátky, Hořejší či Malý ostrov, Ostrov pod mostem, Trávník, Vodní dvůr a také „šicinzl“, což bylo počeštělé Schützeninsel, tedy Střelecký ostrov.

První „SKOL“ u nás

1887
135 let
První „SKOL“ u nás

5. ledna 1887 (135 let) Proboha, co to je? Jacísi podivíni s prkny na nohou sjíždějí zasněžené Václavské náměstí. Prvně to bylo za tmy a zřejmě beze svědků.

Moderní krajinář

1887
135 let
Moderní krajinář

5. ledna 1887 (135 let) Ve Slavkovicích u Nového Města na Moravě se 5. ledna 1887 narodil Oldřich Blažíček. Pocházel z velmi skromných poměrů, přesto se dokázal prosadit jako vynikající krajinář a malíř interiérů, zátiší a portrétů.

Smetanka

1912
110 let
Smetanka

5. ledna 1912 (110 let) Impozantní sál Smetanovy síně Obecního domu byl slavnostně otevřen 5. ledna 1912 koncertem České filharmonie v čele s dirigentem Václavem Talichem. Některé části Obecního domu byly zprovozněny již dříve v letech 1909–1911.

Velká a ještě větší Praha

1922
100 let
Velká a ještě větší Praha

1. ledna 1912 (100 let) Na spojení Starého Města, Nového Města, Josefova, Hradčan, Malé Strany a Vyšehradu s okolními městy a obcemi se čekalo přes třicet let. Obce neměly velký zájem o připojení, a i pozdější motivace v podobě např. snahy zavedení vody či plynu nebyly dost silné. Lokální zájmy vyhrávaly.

Doporučujeme

Loading...